Kedvező tranzakciós és számlavezetési díj

Az AXA Vállalkozói bankszámla esetében rendkívül kedvező eseti átutalási és rendszeres megbízásokra vonatkozó díjakat kínálunk:

  • 99 Ft + (0,3% max. 6000 Ft) belföldi átutalási díj,
  • 50 Ft + (0,3% max. 6000 Ft) állandó átutalási és csoportos beszedési díj,
  • 0,3% max. 6000 Ft bármely AXA számlára indított átutalási díj,
  • ingyenes átutalás az ügyfelek saját vállalati bankszámlái között, a betétszámlákat is beleértve.

Az AXA Vállalkozói bankszámlához kapcsolódó szolgáltatásaink

  • ingyenes az iBanq2 internetbank szolgáltatás,
  • MobilosOKÉ szolgáltatás,
  • elektronikus számlakivonat,
  • Kártya Kontroll SMS szolgáltatás,
  • egyenleglekérdező SMS szolgáltatás,
  • AXA Business MasterCard bankkártya beépített utasbiztosítással, amely 25 millió Ft-ig biztosítja a kártyabirtokost külföldi utazásai során.

Új deviza-átutalás szolgáltatás - TransferWise

A TransferWise Ltd-által nyújtott új szolgáltatással az AXA Bank ügyfelei a világ 38 országába utalhatnak, illetve fogadhatnak onnan devizát kedvező díjért, átváltási költség nélkül.

Részletekért kattintson!

Hogyan helyezhet el pénzt a pénzforgalmi számlán?

pénzelhelyezés átutalási megbízással

Direkt banki szolgáltató vagyunk, így Régióközpontjainkban készpénzbefizetésre nincs lehetőség.
Az AXA Vállalkozói Számlán banki átutalással vagy postai készpénz-átutalási megbízással (sárga csekk) helyezhet el pénzt.

Betétbiztosítás

Belga Letét és Pénzügyi Eszközvédelmi Alap által garantált bankbetétek

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (továbbiakban: Bank), az AXA Bank Europe SA képviseletében eljárva jogosult Magyarországon pénzügyi szolgáltatást nyújtani. Ez alapján a Banknál elhelyezett betétek betétesenként összevontan, kamatokkal együtt a Belga Letét és Pénzügyi Eszközvédelmi Alap által, a hitelintézetek státuszára és felügyeletére vonatkozó 1993. március 22-i, valamint a befektetési vállalatok státuszára és felügyeletére vonatkozó 1995. április 6-i törvény értelmében biztosítottak. A Letét és Pénzügyi Eszközvédelmi Alap az 1998. december 17-i törvény értelmében létrehozott közjogi személy, amely a hitelintézetek (fióktelepek), tőzsdei és egyéb befektetési vállalkozások ügyfelei betétjeinek és pénzügyi eszközeinek védelmét látja el.

A Letét és Pénzügyi Eszközvédelmi Alap kötelezettsége

A Bank fizetésképtelensége esetén az Alap a következő kötelezettségeket vállalja. Kártalanítja a fizetésképtelen hitelintézetnél (fióktelepnél), tőzsdei vagy egyéb befektetési vállalkozásnál elhelyezett pénzügyi eszközök tulajdonosait, bizonyos korlátokon belül, a jelen tájékoztatóban foglalt feltételek szerint.

A kártalanítás mértéke

Az Alap a hitelintézetnél (fióktelepnél) elhelyezett betétek összegét visszatéríti, betétesenként legfeljebb 100 000 euró összeghatárig.

A kártalanítás a fióktelep székhelye szerinti állam nemzeti valutájában történik, ennek értelmében Magyarországon egy esetleges kártalanításra forintban kerülne sor.

Az Európai Gazdasági Térség más tagállamában létrehozott, a belga jog hatálya alá tartozó hitelintézet külföldön létesített fióktelepe által kezelt befagyott betétek visszafizetése, a betétesek kártalanítása - az eset összes körülményeire tekintettel - a Belgiumban honos, belföldi hitelintézetek által kezelt betétek befagyásával azonos módon, egyenlő bánásmód szerint történik, azaz a magyarországi betétesek nem kerülhetnek hátrányosabb helyzetbe.

További részletek

Kapcsolódó dokumentumok

Üzletszabályzat és Szerződési Feltételek

Hirdetmény a hatályos Bankszámla Üzletszabályzat módosításáról - 2016.09.15-től
File típus: PDF

Bankszámla Üzletszabályzat - 2016.09.15-től
File típus: PDF

Hirdetmények

Alapvető információk a betétbiztosításról
File típus: PDF

Bankszámla Terméktájékoztató - 2016.04.15-től
File típus: PDF

Hirdetmény - Megbízások megadásának, visszavonásának, teljesítésének időpontjai - 2016.09.15-től
File típus: PDF

Hirdetmény az AXA Vállalkozói Számla nyitása keretében nyújtott kedvezmények kampány visszavonásáról - 2016.03.22-től
File típus: PDF

Vállalati bankszámla hirdetmény - 2016.09.23-tól
File típus: PDF

Hirdetmény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 2015. július 3. napján hatályba lépő a betétbiztosításokra vonatkozó új rendelkezéseiről - 2015.04.01-től
File típus: PDF

Alapvető információk a betétbiztosításról
File típus: PDF

Hirdetmény a Számlatulajdonos adóügyi illetőségének vizsgálatáról és az AXA Bank Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséről - 2016.01.01-től
File típus: PDF

Hirdetmény az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének 2016. évi munkanap áthelyezéseket érintő rendjéről 2016.02.05-2017. 01.01-ig
File típus: PDF

Hirdetmény az azonnali hatályú számlazárás elszámolásról - 2016.08.19-től
File típus: PDF

Hirdetmény visszavonásra kerülő szolgáltatásokról - 2016.10.31-től
File típus: PDF

Hirdetmény visszavonásra kerülő Üzletszabályzatról Terméktájékoztatóról és hirdetményekről - 2016.10.31-től
File típus: PDF

Megbízások benyújtásának, befogadásának, visszavonásának és teljesítésének időpontjai - 2016.10.28-tól
File típus: PDF

Tájékoztató az AXA Bank és az OTP Bank közti állomány-átruházáshoz kapcsolódó adatkezelésről - 2016.08.19-től
File típus: PDF

Számlanyitási kérelmek befogadásával kapcsolatos egyes korlátozások - 2012. január 12-től
File típus: PDF

További dokumentumok, nyomtatványok