Tájékoztatás az AXA Bank és az OTP Bank közti állomány-átruházáshoz kapcsolódóan

Tisztelt Érdeklődő!

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője az alábbiakról tájékoztatja Önt. A Fióktelep, az AXA Bank Europe SA, mint átruházók és az OTP Bank Nyrt. (a továbbiakban: OTP Bank) mint átvevő hitelintézet 2016. február 2. napján megállapodást írtak alá a Fióktelep teljes magyarországi üzletágának és állományainak átruházásáról. Az állományok átruházását a Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH) a Vj/20/2016. számú határozatával (forrás: http://www.gvh.hu//data/cms1034266/Vj020_2016_m.pdf), a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban MNB) pedig  a H-EN-I-670/2016. számú határozatával engedélyezte (forrás: http://alk.mnb.hu/data/cms2446064/keksz_13308264.pdf) és megjelent a BELGISCH STAATSBLAD / MONITEUR BELGE című szakfolyóiratban 2016. szeptember 28-án.

Az állományok átruházása – a kibocsátott GVH és MNB engedélyeknek megfelelően – 2016. november 1. napján megtörtént.

Ennek következtében 2016. november 1-jétől a Fióktelep valamennyi élő bankszámlával rendelkező Ügyfelének számlavezető bankja az OTP Bank lett. Szintén 2016. november 1-től a Fióktelep valamennyi le nem zárt, meg nem szűnt kölcsönszerződése, illetve a Fióktelep valamennyi korábbi Ügyfelével szemben fennálló (pl. tartozás miatt felmondott kölcsönszerződésből származó) követelése tekintetében az OTP Bank vált hitelezővé. Amennyiben Ön a Fióktelep olyan korábbi Ügyfele, aki kapott értesítést szerződése, vagy az Önnel szemben fennálló követelés OTP Bankra történő átruházásáról, úgy ezen szerződésekkel és követelésekkel kapcsolatban közvetlenül az OTP Banktól kérhet felvilágosítást az alábbi elérhetőségeken.

OTP Bank elérhetőségei

Telefonszám: +36 1/20/30/70 3 666 666

E-mail: informacio@otpbank.hu

OTP Bank fiókhálózata: https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kapcsolat/Fiokkereso

Amennyiben Önnek 2016. október 31. napjáig már megszűnt bankszámlájával, vagy megszűnt és a Fióktelep részéről további követeléssel nem érintett kölcsönszerződésével kapcsolatban bármilyen kérdése, észrevétele vagy kérése van, kérjük, hogy az alábbi elérhetőségek valamelyikén lépjen kapcsolatba munkatársainkkal.

AXA Bank Europe elérhetőségei

Telefonszám: 06-1-465-65-65

E-mail: info@axa.hu

Levelezési cím: 1138 Budapest, Váci út 135-139 / 1396 Budapest, Pf. 494.


Adtakezelési tájékoztatás

A Fióktelep a pénzügyi szolgáltatásokra (bankszámla- és hitelszerződésekre) vonatkozó, megszűnt szerződéseket és az azokban szereplő magánszemélyek személyes adatait – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 28. § és 28/A. §-aiban foglaltak alapján, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontjával összhangban, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény banktitokra vonatkozó rendelkezéseit betartva – a szerződés megszűnésének napjától számított 8 évig, a vonatkozó jogszabályban meghatározott külön nevesített esetekben 10 évig kezeli.Adatkezeléssel kapcsolatos panaszait megküldheti:

levélben: 1138 Budapest, Váci út 135-139/1396 Budapest, Pf. 494.

e-mailen: adatvedelem.bank@axa.hu

Panaszával közvetlenül is fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap www.naih.hu)


Letölthető dokumentumok

Szerződésállományok átruházásának engedélyezése az OTP Bank Nyrt. és az AXA Bank Europe SA között - Határozat
File típus: PDF

GVH engedély az OTP Bank Nyrt. és az AXA Bank Europe SA migrációjára
File típus: PDF

Díjvisszatérítés számításának módja
File típus: PDF

Telefonos Ügyfélszolgálat működési rendje - 2016.11.01-től 2016.12.31-ig
File típus: PDF